Pedoman Penulisan Skripsi bagi Calon Sarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, dapat mengunduh file terlampir di bawah ini

BUKU IAIN KTI 04 JAN